Geschiedenis

Op versierde pijpen komt geregeld een voorstelling voor die te maken heeft met een historische of spraakmakende gebeurtenis of persoon. Op deze pagina heb ik de pijpen met zo'n voorstelling in een chronologische volgorde van datum van de gebeurtenis geplaatst.

1195 - 1231

Heilige Antonius van Padua

1302

Gulden Sporenslag

1572

1. Bevrijding van Den Briel

1572

2. Bevrijding van Den Briel

1572

3. Bevrijding van Den Briel

1574

1. Leidens ontzet

1574

2. Leidens ontzet

1638

Première Gijsbrecht van Aemstel . Vondel

1689

1. Huwelijk van stadhouder Willem III en Mary Stuart

1689

2. Huwelijk van stadhouder Willem III en Mary Stuart

1711 - 1747

Willem IV stadhouder van Groningen en Friesland

1740 - 1786

Koning van Pruisen

1747

1. Willem IV aangesteld als stadhouder van alle gewesten

1747

2. Willem IV aangesteld als stadhouder van alle gewesten

1748

1. Vrede van Aken

1748

2. Vrede van Aken

1751

Stadhouder Willem IV overleden

1767

Huwelijk van Willem V met Wilhelmina prinses van Pruisen

1787

Eerherstel Stadhouder Willem V

1813 - 1815

Einde Franse overheersing Willem I Souverein vorst

1815

Slag bij Waterloo

1827

Felix Meritis 50 jarig jubileum

1831

Gevecht bij Antwerpen. Dan liever de lucht in met J.C.J van Speyk

1849

Eedaflegging van Koning Willem III

1863

Vijftig jaar Koninkrijk

1870

Oprichting van Home Rule

1872

300 jarig bestaan van Neerlands Vrijheid

1874

1. 25 jarig jubileum Koning Willem III

1874

2. 25 jarig jubileum Koning Willem III

1875

Moord op mevr v. d. Kouwen en H. Beelo door Jacobus Jut

1877

Uitvinding van de fiets

1879

1. Huwelijk Willem III met Emma

1879

2. Huwelijk Willem III met Emma

1880

Eere aan Musquetier

1898

Kroning H. M. Wilhelmina

1914

Mobilisatie 1914