Op deze pagina zijn bijeengebracht in chronologische volgorde de Oranje pijpjes die zich in mijn verzameling bevinden en van anderen.


Huwelijk prins Frederik Hendrik en Amalia van Solms
Stadhouder Willem III   Stadhouderlijk wapen
Stadhouder Willem III
Stadhouder Willem III en Mary Stuart
Stadhouder Willem III
Stadhouder Willem IV van Friesland en Groningen
Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover
Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover met kinderen Willem V en prinses Carolina
Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover met kroonprinsje Willem V
Stadhouder Willem IV overleden
Huwelijk Prinses Carolina en de Graaf van Nassau-Weilburgh
Stadhouder Willem V
Stadhouder Willem V en Frederica Sophia Willemina
Willem I Souverein vorst van Nederland
Prins Willem II Bij de Slag bij Waterloo
Koningen Willem I en Willem III
Koning Willem III
Koning Willem III en Koningin Sophia
Koning Willem III en Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont
Koningin Wilhelmina als jong meisje

Koningin Wilhelmina Inhuldiging 

Frederik Hendrik en Amalia van Solms

 

Pijpenkop: ± 1630
Model: Barok Dubbelconisch
Hielmerk: Tudorroos
Decoratie: Medaillons met de potretten van Frederik Hendrik en Amalia van Solms
Verzameling: Hans van der Meulen lid van de PKN
Opmerking: Dit is één van de vroegste oranjepijpjes die memoreert naar het huwelijk tussen prins Frederik Hendrik en gravin Amalia van Solms in 1625

Pijpenkop: ± 1630
Vindplaats: Gouda
Model: Dubbelconisch
Hielmerk: Roos (vijfbladig)
Decoratie: Barokke versiering met medaillons met de potretten van Frederik Hendrik en Amalia van Solms
Opmerking: Dit is één van de vroegste oranjepijpjes die memoreert naar het huwelijk tussen prins Frederik Hendrik en gravin Amalia van Solms in 1625
Verzameling: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen

TERUG


Stadhouderlijk wapen van Willem III

Pijpenkop: ± 1670 - 1685
Model: Dubbelconisch
Versiering: Aan beide zijden het stadhouderlijk wapen met er omheen bladranken met oranjeappeltjes
Schenking: Louis Bracco Gartner van het Tabaks Historisch Museum Delft
Opmerking: Pijp is gemaakt tijdens de bewindsperiode van stadhouder Willem III


Stadhouder Willem III

TERUG


Pijpenkop: ± 1670 - 1685
Model: Dubbelconisch
Versiering: Aan beide zijden het stadhouderlijk wapen met rond de steel een slingerende bladrank met oranjeappeltjes
Opmerking: Pijp is gemaakt tijdens de bewindsperiode van stadhouder Willem III


Stadhouder Willem III


TERUG


Stadhouder Willem III

   


Pijpenkop: Vierde kwart 17e Eeuw
Model: Dubbelconisch
Voorstelling links: Stadhouderlijk wapen
Voorstelling rechts: Prins Willem III te paard
Opmerking: Helaas niet zo'n scherpe voorstelling omdat de mal versleten was.

TERUG


Pijpenkop: Vanaf 1672
Model: Dubbelconisch
Voorstelling links: Prins Willem III met platte hoed
Voorstelling rechts: Stadhouderlijk wapen
Tekst links: VIVAT ORANGIEN
Tekst op de naad: WILHELMUS P.DORANGE

TERUG


Stadhouder Willem III en Mary Stuart

 

Pijpenkop: Vanaf ± 1689
Vindplaats: Amsterdam (Centrum)
Voorstelling links: Koning met de letters KW
Voorstelling rechts: Koningin met de letters MK
Opmerking: Dit is een vroeg trechtervormig oranjepropaganda pijpje. De letters KW bij de koning betekenen Koning Willem en de letters MK bij de koningin Mary Koningin. De personen hier afgebeeld zijn respectievelijk stadhouder Koning Willem III en zijn vrouw koningin Mary Stuart. Pijpje is mogelijk in productie gekomen nadat stadhouder prins Willem III in 1689 tot koning van Engeland, Schotland en Ierland werd gekroond.

De geschiedenis: Willem III werd geboren op 14 november 1650. In 1672 werd hij tot stadhouder benoemd over de Nederlanden Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Groningen en pas later in 1696 over Drente. In 1677 trouwt hij Mary Stuart, koningin van Engeland, Schotland en Ierland. In 1689 werd hij gekroond van prins tot koning. Vanaf dat moment is hij stadhouder van de Nederlanden Holland, Zeeland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drente en koning van Engeland, Schotland en Ierland. In 1694 overlijdt zijn vrouw Mary Stuart en blijft Willem III nog doorregeren tot hij in 1702 komt te overlijden.

TERUG


 

Pijpenkop: Vanaf ± 1689
Model: Trechter met parelnaad
Vindplaats: Amsterdam 
Voorstelling links: Portret van Koning Willem III en Mary Stuart met de  letters KR en MR met de initialen IVL van de pijpenmaker
Pijpenmaker: Jacob van Leeuwen te Gouda
Voorstelling rechts: Staande leeuw met kroontje
Opmerking: Dit is een vroeg trechtervormig oranjepropaganda pijpje. De letters KR bij de koning betekenen Koning REX en de letters MR bij de koningin Mary Regina. De personen hier afgebeeld zijn respectievelijk stadhouder Koning Willem III en zijn vrouw koningin Mary Stuart. Pijpje is mogelijk in productie gekomen nadat stadhouder prins Willem III in 1689 tot koning van Engeland, Schotland en Ierland werd gekroond

TERUG


De Stadhouder Willem III 

   

Pijpenkop: ± 1720 - 1730
Aardewerk: Pijpaarde
Versiering: Links Koning met lange mantel,rijksappel en scepter Stadhouder Willem
III ?
Versiering: Rechts Wapen van Delft met de initialen TDV

TERUG


Stadhouder Willem IV van Friesland en Groningen

 

Pijpenkop: Derde kwart 18e eeuw
Model: Ovoide
Hielmerk: 94 gekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda S
Pijpenmaker: Abraham van der Valk
Voorstelling: Aan de rokerskant de wapens van de steden Groningen en Leeuwarden door twee half vrouwfiguren vastgehouden
Voorstelling: Aan de voorzijde Wapen van de stad Gouda met eronder pijpen
Tekst: Onder de wapens
GROENIN LWAARDE
Tekst: Onder het wapen van Gouda GOUSE PYPE
Opmerking: Deze pijp memoreert aan de tijd dat Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje-Nassau  stadhouder was in de provincies Friesland en Groningen. Pijpjes met deze twee wapens zijn tot in de tweede helft van de 18e eeuw populair gebleven.

Geschiedenis: De geschiedenis: Als gevolg van het overlijden van Stadhouder Willem III van Oranje in 1702 brak de tweede stadhouderloze periode aan van 1702 tot 1747 voor de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Dit gold echter niet voor de gewesten Friesland en Groningen waar Johan Willem Friso stadhouder was. Na het overlijden van Willem III werd Johan Willem Friso zijn erfgenaam. Willem IV voluit: Willem Karel Hendrik Friso werd uit het huwelijk van Johan Willem Friso met Marie Louise van Hessen-Kassel op 1 september 1711 te Leeuwarden geboren. Hij werd krachtens geboorte stadhouder van Groningen en Friesland. Later in 1747 werd Willem Karel Hendrik Friso stadhouder Willem IV van alle gewesten.

 

Stadhouder Willem IV

TERUG


Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover

 

Pijpenkop: ± 1748
Model: Ovoide
Hielmerk: Leeuw in de Hollandse tuin
Bijmerk: Wapen van Gouda
Voorstelling: In medaillons de portretten van Stadhouder Willem IV en zijn  vrouw prinses Anna van Hannover plus hun wapenschilden.
Tekst rond de medaillons: VIVAT DE PRINS EN PRINCES V ORANIE
Tekst rond het wapenschild van Willem IV: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE
wat zoiets betekent als Vervloekt hij, die er kwaad van denkt
Pijpenmaker: Frans Verzijl

 

TERUG

 

Pijpenkop: ± 1747
Model: Ovoide
Hielmerk: Koning David
Bijmerk: Wapen van Gouda
Versiering links: Medaillon met het portret van stadhouder Willem IV
Versiering rechts: Medaillon met het portret van Anna van Hannover
Tekst: Rond de medaiilons VIVAT DE PRINS PRINCES.V.ORANIE
Pijpenmaker: Jan Pietersz Girreboo

De geschiedenis: Als gevolg van het overlijden van Stadhouder Willem III van Oranje in 1702 brak de tweede stadhouderloze periode aan van 1702 tot 1747 voor de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Dit gold echter niet voor de gewesten Friesland en Groningen waar Johan Willem Friso stadhouder was. Na het overlijden van Willem III werd Johan Willem Friso zijn erfgenaam. Willem IV voluit: Willem IV Karel Hendrik Friso werd uit het huwelijk van Johan Willem Friso met Marie Louise van Hessen-Kassel op 1 september 1711 te Leeuwarden geboren. Hij werd krachtens geboorte stadhouder van Groningen en Friesland en  in 1722 van Gelderland en Drente. Zijn moeder oefende het regentschap uit van 1729 tot 1731. In maart 1734 trouwde hij in Londen met Anna van Hannover. Door economische recessie en politieke omstandigheden werd Willem IV in 1747 benoemd tot erfstadhouder van alle gewesten. Het is uit die periode dat vele pijpenmakers geïnspireerd werden pijpen te maken met Willem IV en zijn vrouw Anna van Hannover erop afgebeeld. 

TERUG


Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover met kinderen Willem V en prinses Carolina

 

Pijpenkop: ± 1750
Hielmerk: Leeuw in de Hollandse Tuin
Bijmerk: Wapen van Gouda
Voorstelling links: Prinses Anna van Hannover met op haar schoot haar zoontje prins Willem V
Voorstelling rechts: Stadhouder prins Willem IV met zijn dochtertje prinses Carolina
Voorstelling rokerskant: Oranjeboom in kuip met er achter de Hollandse leeuw
Tekst op het boven tekstlint: HET VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE
Tekst op het onder tekstlint: VIVAT ORANIE
Pijpenmaker: Frans Verzijl
Opmerking: Voor Anna van Hannover staat het wapenschild van Oranje Nassau

TERUG

 

Pijpenkop: ± 1750
Model: Ovoide
Hielmerk: D ongekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda
Voorstelling links: Prinses Anna van Hannover met op haar schoot haar zoontje prins Willem V
Voorstelling rechts: Stadhouder prins Willem IV met zijn dochtertje prinses Carolina
Voorstelling rokerskant: Oranjeboom in kuip met er achter de Hollandse leeuw
Tekst op het boven tekstlint: HET VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE
Tekst op het onder tekstlint: VIVAT ORANIE
Pijpenmaker: Jan van Leeuwen
Opmerking: Voor Anna van Hannover staat het wapenschild van Oranje Nassau

TERUG

 

Pijpenkop: ± 1750
Model: Ovoide
Hielmerk: D ongekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda
Voorstelling links: Prinses Anna van Hannover met op haar schoot haar zoontje prins Willem V
Voorstelling rechts: Stadhouder prins Willem IV met zijn dochtertje prinses Carolina
Voorstelling rokerskant: Oranjeboom in kuip met er achter de Hollandse leeuw
Tekst op het boven tekstlint: HET VORSTELYKE HUYS VAN ORANIE
Tekst op het onder tekstlint: VIVAT ORANIE
Pijpenmaker: Jan van Leeuwen
Opmerking: Voor Anna van Hannover staat het wapenschild van Oranje Nassau

TERUG


 


Pijpenkop: ± 1750
Voorstelling links: Medaillon met Willem IV en zijn dochter prinses Carolina
Voorstelling rechts: Medaillon met Anna van Hanover en haar zoon kroonprins Willem V
Voorstelling voor: Leeuw in de Hollandse tuin met lans en vrijheid hoed
Voorstelling achter: Twee staande leeuwen met het wapen van Gouda
Tekstlint onder: T VORSTELIJKE HUYS V. ORANIE
Opmerking: De pijpenmaker is helaas niet te achterhalen omdat het hielmerkje is afgebroken. Op deze pijp is de gehele koninklijke familie in medaillons afgebeeld. Op een andere pijpenkop in mijn verzameling zien we de gehele koninklijke familie in zijn geheel afgebeeld.

 

Pijpenkop: ± 1750
Model: Ovoide
Hielmerk: ?VR
Bijmerk: Wapen van Gouda S
Voorstelling links: Medaillon met Willem IV en zijn dochter prinses Carolina
Voorstelling rechts: Medaillon met Anna van Hanover en haar zoon kroonprins Willem V
Voorstelling voor: Leeuw in de Hollandse tuin met lans en vrijheid hoed
Voorstelling achter: Twee staande leeuwen met het wapen van Gouda
Tekstlint onder: T VORSTELIJKE HUYS V. ORANIE

 

TERUG


Stadhouder Willem IV en Anna van Hannover met het kroonprinsje Willem V 

 

Pijpenkop: ± 1750
Model: Ovoide
Hielmerk: D
Bijmerk: Wapen van Gouda
Voorstelling links: Medaillon met stadhouder Willem IV
Voorstelling rechts: Medaillon met Anna van Hannover en haar zoon kroonprins Willem V
Voorstelling voor: Leeuw in de Hollandse tuin met lans en vrijheidhoed
Voorstelling achter: Twee staande leeuwen met het wapen van Gouda
Tekstlint onder: T VORSTELIJKE HUYS V. ORANIE
Pijpenmaker: Jan van Leeuwen
Opmerking: In tegenstelling met veel andere pijpen ontbreekt hier naast haar vader het prinsesje Carolina

 

TERUG


Stadhouder Willem IV overleden

 

Pijpenkop: 1751
Vindplaats: Polder Bloemendaal bij Waddinxveen
Model: Ovoide
Voorstelling: Door twee leeuwen vastgehouden wapenschild met de wapens van de zeven provinciën. Boven de leeuw zien we medaillons met zittende kinderen met in de ene opgeheven hand een schedel en in de andere hand vermoedelijk een zandloper maar dat is niet duidelijk waarneembaar.
Hielmerk: De Dortse Maagd
Bijmerk; Wapen van Gouda
Pijpenmaker: Maarten Verzijl
Opmerking: In 1747 werd Willem IV tot stadhouder van alle Nederlandse gewesten gemaakt. In 1751 is deze stadhouder overleden. Het generaliteitswapen met de 7 provinciën verwijst naar deze stadhouder en de medaillons verwijzen naar zijn overlijden in 1751. Met andere worden, deze pijp is gemaakt naar aanleiding van het overlijden van stadhouder Willem IV. Dit is de periode dat Anna van Hannover het regentschap op zich nam. 
Mondelinge mededeling: Jan van Oostveen.

      
Generaliteitswapen met de 7 provinciën

 

Lees ook het artikeltje HET TWEEDE LEVEN VAN EEN PIJP

TERUG


Huwelijk Prinses Carolina en de Graaf van Nassau-Weilburgh

 

Pijpenkop: 1760
Vindplaats: Raam Gouda
Model: Ovoide
Hielmerk: Leeuw in de Hollandse tuin
Bijmerk: Wapen van Gouda
Versiering: Portretten van Prinses Carolina en de Graaf van Nassau Weilburgh
Tekst: Ronde de medaillons PRINS EN PRINC VA NASS: WEILBURGH
Pijpenmaker: Frans Verzijl
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van het huwelijk Prinses Carolina en de Graaf van Nassau-Weilburgh

TERUG


Stadhouder Willem V

Pijpenkop: 1788 - 1793
Model: ovoide
Reliëfmerk: Stadhouder Willem V met de initialen AK
Tekst:
VIVAT ORANIE 
Pijpenmaker: Andries Kulick te Schoonhoven
Verzameling: Hans van der Meulen

Pijpenkop: 1750 - 1780
Model: Ovoide
Reliëfmerk links: Prins te paard plus de tekst DE PRINS V ORANIE
Reliëfmerk rechts: Staande prins plus de tekst DE STADHOUDER
Opmerking: De stadhouder hier afgebeeld is Willem V


Stadhouder Willem V en Frederica Sophia Willemina

 

Pijpenkop: 1767
Model: Ovoide
Initialen: WG
Bijmerk: W
Voorstelling links: Wilhelmina prinses van Pruisen de echtgenote van Willem V
Tekst links: FREDERICA.SOPH:WILHEL
Voorstelling rechts: Willem V prins van Oranje-Nassau (stadhouder)  
Tekst rechts: WILH: DE: V: PRINS: V: ORANIE
Pijpenmaker: Wouter Groenenberg
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk in 1767. 

Er bestaat ook nog een variant van dit pijpje waarbij de B het derde initiaal van Wouter Groenenberg links van de prins in spiegelschrift geplaatst is.


Pijpenkop: Vanaf 1767
Vindplaats: Gouda
Model: Ovoide
Hielmerk: Klaverblad
Bijmerk: Rechts wapen van Gouda
Versiering: Links Frederica Sophia Wilhelmina, prinses van Pruisen
Versiering: Rechts Stadhouder Willem V
Versiering: Voorzijde Stadhouderlijk wapen
Tekst: Bovenzijde van de ketel "FRE. SOPH. WILH" en "WILH. D V PRI. V. OR"
Tekst: Rond het wapenschild "HONI SOIT QUI MAL Y PENSE"
Pijpenmaker: Jan Arijsz Danens
Verzameling: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen

TERUG

Pijpenkop: ± 1890
Vindplaats: Achterwillens
Hielmerk:IWI
Voorstelling links: Willem V
Voorstelling rechts: Frederica Sophia Wilhelmina
Tekst links: WILLEM. V.P.V.O
Tekst rechts: FRE. SOP. WIL
Pijpenmaker: Pieter Goedewaagen
Opmerking: Oorspronkelijk werd deze pijp voor het eerst uitgebracht ± 1790. Goedewaagen heeft echter met de zelfde mal de pijp nog later uitgebracht

TERUG


Willem I Soeverein vorst van Nederland

 

Pijpenkop: 1823
Vindplaats: Rotterdam Aanleg van de Metrotunnel
Model: Ovoide
Voorstelling links: De Hollandse leeuw die achter een kuip met de oranjeboom de Franse adelaar bespringt. Boven de leeuw zien we het wapen van Arkel.
Voorstelling rechts: Een medaillon met het portret van Willem I
Tekst: Rondom het medaillon "SOUVEREIN VORST VAN NEDERLAND"
Hielmerk: AS gekroond
Pijpenmaker: Cornelis Dam
Opmerking: Willem I werd in 1813 aangesteld als soeverein vorst van Nederland. Mogelijk is deze pijp gemaakt voor de tienjarige herdenking van deze gebeurtenis. Op de pijp zien we een allegorische voorstelling die het einde van de Franse tijd uitbeeldt. Achter een kuip, met daarin de oranjeboom, bespringt de Hollandse leeuw de Franse adelaar. En aan de keerzijde zien we Willem I die aan het einde van de Franse tijd in 1813 soeverein vorst van Nederland werd.


Koning Willem I

TERUG


Koning Willem II bij de Slag bij Waterloo

 

Pijpenkop: 1865
Vindplaats: Gouda
Model: Mosterdlepel
Voorstelling: Prins Willem II triomferende overwinnaar te paard en aan de keerzijde van de ketel een vluchtende Napoleon. Op de voorzijde van de ketel is het jaartal 1815 geplaatst.
Tekst: W II OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN VAN WATERLOO
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter 50-jarige herdenking van de slag bij Waterloo, waaruit Prins Willem II als overwinnaar uit de strijd kwam. Van dit pijpje zijn er verschillenden gemaakt. Op de steel kan dan ook de volgende tekst gestaan hebben, LEVE WII met op de keerzijde WEG MET NAPOLEON. En ook met de tekst ONS VOLKSBESTAAN BEVESTIGD is bekend.


De hoofdrolspelers op dit pijpenkopje Prins Willem II van Oranje-Nassau en Keizer Napoleon Boneparte

TERUG


Koningen Willem I en Willem III

Pijpenkop: 1863
Voorstelling links: Willem I  1813 
Voorstelling rechts: Willem III  1863
Hielmerk: 52 gekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda 
Pijpenmaker: Jan de Gidts
Opmerking: Pijp is gemaakt ter viering van het 50 jarig Koninkrijk

TERUG


Koning Willem I, II en III

Pijpenkop: 1863
Vindplaats: Gouda
Model: Afgeleid van mosterdlepel
Tekst: In het bovenlint "HULDE AAN HET ORANJE FEEST
Tekst: Links "LEVE NEERLANDS VORSTEN"
Tekst: Rechts "1813 17 NOVEMBER 1863"
Opmerking: Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 50 jaar koningschap van opvolgend Willem I, II en III

Pijpenkop: 1863
Model: Izabé 
Vindplaats: Leeuwarden in de straat Oldegalileën
Voorstelling: Links wapenschild met de Nederlandse leeuw met zwaard en pijlenbundel
Voorstelling: rechts de jaartallen 1813 - 1863
Tekst: In het bovenlint LEVEN NEERLANDS VORSTEN
Tekst: Rond de rechter medaillon NEERLANDS HERSTELLING ONDER HET HUIS VAN ORANJE NASSAU
Tekst: De steel die ontbreekt heeft de tekst NEDERLAND EN ORANIE gedragen
Opmerking: Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 50 jaar koningschap van opvolgend Willem I, II en III

Pijpenkop: 1863
Model: Mosterdlepel
Versiering: ORANJE BOVEN  1813 - 17 NOVEMBER - 1863
Opmerking: Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 50 jaar koningschap van opvolgend Willem
I, II en III .
Het geheel wordt geflankeerd door vlag en wimpel

Pijpenkop: 1863
Vindplaats: Drapiersteeg Gouda
Model: Isabé
Voorstelling links: Willem
1813 
Voorstelling rechts: Willem III  1863
Hielmerk: 52 gekroond
Bijmerk: Wapen van Gouda 
Pijpenmaker: Jan de Gidts
Opmerking: Pijp is gemaakt ter viering van het 50 jarig Koninkrijk


Koning Willem III

Pijpenkop:  1875
Voorstelling links kalligrafische W met
daarboven de tekst JUBELFEEST
Voorstelling rechts: Eedaflegging van Willem III met het jaartal 1849
Vindplaats: Hoek Drapiersteeg en Vest te Gouda
Pijpenmaker: B van der Maas
Opmerking:  Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig Koningschap van Willem III

TERUG

Pijpenkop: Vanaf 1874
Vindplaats: Gouda
Model: Doetel
Versiering: In medaillons de portretten van Koning Willem III en zijn vrouw Koningin Sophia
Versiering: Achterzijde de eedaflegging in de Nieuwe Kerk in Amsterdam
Opmerking: Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig koningschap van Willem III. Er is nog te zien dat de pijp een kijkglaasje heeft gehad

TERUG


Koning Willem III en Koningin Sophia

 

Pijpenkop: 1874
Bijmerk: Wapen van Gouda
Hielmerk: Niet leesbaar
Pijpenmaker: Jan de Gidts ?
Voorstelling links: WILLEM III 1849
Voorstelling rechts: SOPHIA 1874
Vindplaats: Gouda
Opmerking: Pijp is gemaakt ter gelegenheid van het 25 jarig koningschap van Willem III

Opmerking: De pijpenkop afgebeeld in het boek van W.Krommenhoek en A.Vrij heeft het hielmerk 52. Deze kop heeft exact de zelfde afwijkingen alsof ze uit de zelfde mal komen. Daarom heb ik het vermoeden dat de pijpenmaker Jan de Gidts geweest kan zijn. 

TERUG


Pijpenkop: Derde kwart 19e eeuw
Model: Ovoide
Reliëfmerk: Medaillons met de portretten van Koning Willem III en zijn vrouw Sophia
Tekst: KONING EN ORANIE HOUD STAND TER EERE VAN NEDERLAND
Hielmerk: AVB
Bijmerk: Wapen van Gouda
Pijpenmaker: P.J. van der Want
Opmerking: Pijpenmal is eerder in gebruik geweest voor Koning Willem I en zijn vrouw en is aangepast.


Koning Willem III en Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont


Pijpenkop: 1879
Voorstelling links: Koning Willem III
Voorstelling rechts: Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont
Opmerking: Na het overlijden van zijn eerste vrouw Sophia is Koning Willem III  op 61 jarige leeftijd getrouwd op 7 Januari 1879  met de 20 jarige Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont. Zij werd later de moeder van Wilhelmina. Deze pijp is gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk

TERUG

 

Pijpenkop: 1879
Model: Isabe
Voorstelling links: Koning Willem III
Voorstelling rechts: Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont
Datering: 1879
Tekst: Die op de steel gestaan heeft is
Z.M. KONING WILLEM III  
H.M. KONINGIN EMMA
Opmerking: Na het overlijden van zijn eerste vrouw Sophia is Koning Willem III  op 61 jarige leeftijd getrouwd op 7 Januari 1879  met de 20 jarige Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck en Pyrmont. Zij werd later de moeder van Wilhelmina. Deze pijp is gemaakt ter gelegenheid van hun huwelijk

TERUG


Koningin Wilhelmina als jong meisje

Pijpenkop: ± 1890
Vindplaats: Bij de haven van Enkhuizen
Model: Figuraal
Voorstelling: Koningin Wilhelmina als jong meisje
Literatuur: De tabakspijp als oranje propaganda van D.H. Duco, blz. 87
Opmerking: Wilhelmina prinses van Oranje-Nassau is 31 augustus 1880 te Den Haag geboren. Zij was de enige dochter van koning Willem III en zijn tweede vrouw Emma van Waldeck-Pyrmont. Door het overlijden van haar vader koning willem III werd zij in 1990 koningin. Haar moeder trad op als regentes zolang zij minderjarig is.

Pijpenkop: ± 1896
Vindplaats: Gouda
Model: Doetel
Versiering: Links portret prinses Wilhelmina in medaillon
Versiering: Rechts door twee leeuwen vastgehouden de wapenschilden van Nederland en Waldeck-Pyrmont

TERUG


Kroning H. M. Wilhelmina

Pijpenkop: Vanaf 1898
Vindplaats: Gouda
Model: Doetel
Versiering: Links portret van Koningin Wilhelmina
Versiering: Rechts de tekst KRONINGS FEEST 1898 omhuld door een lauwerkrans
Opmerking:  Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina
Verzameling: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen

Pijpenkop: 1898
Voorstelling: Links het portret van de jonge koningin Wilhelmina omgeven door een lauwerkrans
Voorstelling: Rechts wapenschild met de Hollandse leeuw  met daarboven een kroon en de datum 1898
Verzameling: Hans van der Meulen
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Op de steel heeft mogelijk Wilhelmia Koningin gestaan

Pijpenkop: 1898
Model: Ovoide sigarenpijpje
Reliëfmerk: KRONINGSJAAR 1898 met bloemranken
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina in 1898
Verzameling: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen
Zie ook Pijp van de Maand maart 2008


Pijpenkop: 1898
Model: Figuraal gemaakt volgens nieuwe giettechniek
Voorstelling: Portret van de jonge koningin Wilhelmina
Merk: ES Goedewaagen gestempeld
Stempel: H. M. Koningin Wilhelmina. Goedewaagen ES gekroond
Pijpenmaker: P. Goedewaagen & Zoon
Schenking: Freek Mayenburg van Groenehartvertellingen
Opmerking: Pijpje is gemaakt ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Deze pijpjes werden als geschenk met ze tweeën in een doosje geleverd. 


H. M. Koningin Wilhelmina

              

TERUG