Geraadpleegde literatuur

Bogers-Lokken Elly
Kleipijpen uit drie opgravingen in Eindhoven 1625 - 1900
Smalle Haven, Beekstraat, Kasteel van Eindhoven

Bras Guus, Konijnendijk Bas en Korpershoek Ewout
Goudse Kopstukken
Kleipijpen opgegraven bij Goedewaagen

Brongers G.A. Van Gouwenaar tot Bruyère pijp 1978

Brongers G.A. Pijpen en Tabak 1964

Bult Epko J. Delft bloeit op een beerput
Archeologisch onderzoek tussen Oude Delft en Westvest

De Gilden in Gouda

Carmiggelt A. De Leeuwarder Tabakspijpenmakers 1988

Duco, D.H. De Nederlandse Kleipijp. 1987

Duco, D.H. Merken van Goudse pijpenmakers 1660-1940.  1982 

Duco, D.H. De Tabakspijp als  Oranje Propaganda.  1992

Duco, D.H. Merken en Merkenrecht van de pijpenmakers uit Gouda 2003

Duco, D.H. De Kleipijp in de Zeventiende Eeuwse Nederlanden 1981

Duco, D.H. Koninklijke Goedewaagen (1779 - 1982) een veelzijdig ceramisch bedrijf

Engelen J.P.A.M. Onderzoek naar de Kleipijpenindustrie in Maastricht 2003

Engelen J.P.A.M. Afstammelingen van de Westerwaldse pijpenmakers in beide Limburgen
en Pijpenfabriek Trumm-Bergmans te Weert 

Goes Benedict. 25 Eeuwen roken
De verwonderlijke vormgeving van de pijp

Helbers G.C. en Goedewaagen D.A. Goudsche Pijpen 1942

Friederich F.H.W. Pijpelogie. 1975

Gartner L.B., Verhoeven G.,  Bult E.,  Geenen L.P. van. Delftse Pijpenmakers. 1996

Heemkundevereniging "De Hooge Dorpen
Kom een pijpke buurten.
Achtergronden en Geschiedenis van Kleipijpen gevonden in Vessem, Wintelre en Knegsel

Het Spectrum Oranje - Nassau van A tot Z 2002

Aalsmeer.jpg (23699 bytes)

Tentoonstellingsgids Historisch Centrum Aalsmeer
" Uit de klei getrokken
Janssens Frans en Tijmstra Fred

Jubileumuitgave Pijpelogische Kring Nederland. De Kleipijp als Bodemvondst. 1988

Knasterkopf Tonpfeifen als grabfund Band 19 / 2007

Krommenhoek W. en  Vrij A. KLEIPIJPEN drie eeuwen Nederlandse kleijpijpen in foto's 1986

Meulen J. van der  De "Gecroonde Roos en andere pijpenmakersmerken van Gouda". 1994

Meulen J. van der  Goudse Pijpenmakers en hun Merken. 2003

Digitaal

Meulen J. van der Tabakspijpennijverheid in Gorinchem 1992

Meulen J. van der en H. Tupan De Leidse Tabakspijpmakers in de 17e en 18e eeuw. 1980

Meulen J. van der In Gorcum Gebakken 2003
Hoofdstuk 2: De pijpenmakerijen

Meulen J. van der De "Gouwenaars" van Alphen aan den Rijn 1986

Meulen J. van der Pijpenmakersbestand 1989
Een inventarisatie van gegevens over pijpenmakers

Oostveen Jan van en Kleijweg Aad
Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 2009

Oostveen Jan en Stam Ruud
Productiecentra van Nederlandse kleipijpen
Een overzicht van stand van zaken
2011

Oostveen Jan van CD - Kleipijpen uit Zutphen 2003

Oostveen Jan van Havezate Werkeren Kleipijpen 2004
Archeologische rapporten Zwolle

Oostveen Jan van Het eiland Tabakspijpen 
Archeologische rapporten Zwolle

Oostveen Jan van Kleipijpen gevonden te Dordrecht 2004

Pijpelogische Kring Nederland. 3 maandelijks blad 1978 - 2009

Pijpelogische Kring Nederland Van kwispedoor tot pijpcomfoor 2000
Tentoonstellingsgids 

Pijpelogische Kring Nederland Gouda had er tabak van 2003

Ritmeester P. Uit de verzameling van Peter Ritmeester 1986

Smiesing P.K. en Brinkerink J.P. Onder de rook van Utrecht. 1988

Stam R. Pijp en Politiek 1999

Tupan H.R. De Bruidegomspijp
De geschiedenis van een volkskundig huwelijksfenomeen

Tymstra F. Katalogus Stenen pijpen 1978
samengesteld ter gelegenheid van de expositie